Disclaimer

De informatie in deze website is tot stand gekomen door zorgvuldige research. Toch kunnen we niet voorkomen dat er onjuistheden in staan, mede als gevolg van wijzigingen in de specificaties van de speedpedelecs en hun prijzen of zelfs onjuiste informatie op websites van de fabrikanten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen, op welke manier dan ook, van onze informatieverstrekking.