Hier presenteren wij statistieken over de nieuwverkopen en het totale speedpedelec park in Nederland.

Onderstaande statistische informatie is eigendom van Speedpedelec Evolution en mag alleen na haar uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden.

We verwijzen ook naar onze disclaimer.